• Yücel B, Aslantaş Ertekin B, Oğlağu Z, Sertel Berk Ö, Deveci E, Kahraman F, Ersoy
M, Turgut I, Yager J. (2011): Sociodemographic and clinical characteristics of eating disorder patients in a university hospital in İstanbul. Eating and Weight Disorders- studies on anorexia bulimia and obesity 16(4):274-279.
• Şahika Yüksel,  Banu Aslantaş Ertekin, Mine Öztürk, Pervin Sevda Bıkmaz, Zerrin Oğlağu (2016): Klinikte İhmal Edilen Bir Konu: Transseksüel Bireylerde İntihar Riski. Arch Neuropsychiatry, DOI: 10.5152/npa.2016.10075.
• Subinvestigator: Effects of ramipril and rosiglitazone on cardiovascular and renal outcomes in people with impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose: results of the Diabetes REduction Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication (DREAM) trial
Zerrin Oğlağu. Poliklinik koşullarında örselenmiş hastaya yaklaşım. Psikiyatride Güncel, 2017.
Zerrin Oğlağu. Kitlesel şiddet ve toplumsal travmalar ardından ruhsal müdahale. Psikiyatride Güncel, 2018.
• Şahika Yüksel, Suzan Saner, Ayşe Devrim Başterzi, Zerrin Oğlağu, İsrafil Bülbül. Genocidal sexual assault on women and the role of culture in the rehabilitation process: Experiences from working with Yazidi women in Turkey, Torture 2018 (Association for Women in Psychology Distuinguished Publication Award, 2019)
• Banu Aslantaş Ertekin, Zerrin Oğlağu. Ekonomik krizlerin kadın ruh sağlığına etkileri. Toplum ve Hekim, 2019.
• Ayşe Devrim Başterzi, Banu Yılmaz, Zerrin Oğlağu. Travma Nedir? Hak İhlaline Uğramış Akademisyenler İçin Hukuk ve Psikososyal Destek Rehberi, TİHV Akademi, 2019.
Zerrin Oğlağu, Şahika Yüksel. Kitlesel şiddet olayları sonrası yeni bir ruh sağlığı örgütlenmesi, Psikososyal Dayanışma Ağı deneyimi. Toplum ve Hekim, 2020.