• Türk Tabipleri Birliği-İstanbul Tabip Odası- Kadın Hekim Komisyonu
  • Türkiye Psikiyatri Derneği
    o Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi
    o Yeme Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi
    o Afetlerde Psikososyal Hizmetler Çalışma Birimi
    o Koruyucu Psikiyatri Çalışma Birimi
  • Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Temsilciliği Gönüllüsü