• Geleneksel Bir Ailede Cinsel İstismar Olgusunda Travma Odaklı Tedavi. 13. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu, 2009.
 • Bilgi Üniversitesi, Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi
  Projesi Kapsamında Yargı Mensuplarına Temel Psikotravmatoloji Eğitimi, 2009.
  (http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/Books/khuku/turkiyede_kadinlarin_insan_haklarina_sayginin_guclendirilme.pdf )
 • Yeme Bozukluğu Şüphesinden İşyerinde Yıldırmaya Giden Yol. 14. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu, 2010.
 • Transseksüellerde Hormon Kullanımı. 18. Pride-İstanbul Haftası etkinlikleri, 2010.
 • Çadırkentte Kadın Olmak. III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, 2012.
 • Stres ve Başa Çıkma Yolları. Cizre Devlet Hastanesi, 2013.
 • Beden Dili. Cizre Devlet Hastanesi, 2013.
 • Etkili İletişim Teknikleri. Cizre Devlet Hastanesi, 2013.
 • Tükenmişlik Sendromu. Cizre Devlet Hastanesi, 2013.
 • Güvenlik Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları. Cizre Devlet Hastanesi, 2013.
 • Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi. Hastane içi Eğitim Seminerleri, Medicana International, 2014.
 • Savaş ve Cinsel Şiddet. CETAD X. Ulusal Kongresi, 2014.
 • Şiddet, Travma, Nefret Suçu. Cinsel Yönelimle ilgili Başvuruların Değerlendirilmesi ve İzlemi Çalıştayı, 2014.
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Oryantasyon Programı Eğiticiliği, 2013-2014.
 • Suruç’tan Sonra. 19. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu, 2016.
 • Olağandışı Durumlarda Psikososyal Destek. İstanbul Tabip Odası Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 2016.
 • Temel Psikotravmatoloji Eğitimi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Cizre Referans
  Merkezi, 2016.
 • Obezite ve Psikolojik Destek. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Okulu, 2016.
 • İnsan Kaynaklı Travmalar Sonrası Organizasyon. 20. Klinik Eğitim Sempozyumu, 2017.
 • Poliklinik Koşullarında Örselenmiş Hastaya Yaklaşım. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2017.
 • Violence and Murders Against Women in Turkey. Dünya Psikiyatri Birliği Kongresi, Berlin-2017.
 • Travma Yaşayanlarla Karşılaşma. TİHV İşkencenin Önlenmesine Yönelik LGBTİ+ Örgütleri ile Deneyim Paylaşım Programı, 2018.
 • Şiddete Maruz Kalan Kadınlarla Çalışmak. Sempozyum-Cinsiyet Üzerine. Boğaziçi Üniversitesi, 2018.
 • Kadın Cinselliği ve Cinsel İşlev Bozuklukları. IV. Ulusal Psikoloji Sempozyumu. Arel Üniversitesi, 2019.
 • Olgu Sunumu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Deneyim Paylaşım Programı, 2019.
 • Transeksüelitede Cerrahi Tedavi ve Hormon Kullanımı, SPOD&CETAD Ruh Sağlığı Çalıştayı, 2019-2020
 • Ergenlerde Yeme Bozuklukları, Özel Hisar Okulları 2019.