• Öztürk M & Oğlağu Z. İki Cinsel Saldırı Olgusu ve Emniyetin Tutumu. Uluslararası Travma Kongresi 2007.
  • Yüksel Ş, Aslantaş B, Öztürk M, Bıkmaz S, Oğlağu Z. Gender Identity Discrepancy, Clinical Support and Suicide. Psychiatriki 18 (Supplement 1): 144. 1st Eastern European Psychiatric Congress, 2007.
  • Oğlağu Z, Yücel B. Bir erkek AN olgusu ve erkeklerde yeme bozuklukları. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2008.
  • Yüksel Ş, Aslantaş B, Öztürk M, Bıkmaz S, Oğlağu Z. Suicide and Clinical Support for the Well Being of Transgenders. International Academy of Sex Research (IASR), 2008.
  • Yüksel Ş, Aslantaş B, Öztürk M, Bıkmaz S, Oğlağu Z. Importance of
    Clinical Support for the Well Being of Transgender Individuals with the History of Suicide. Sexologies; Volume 17/Suppl. 1, S79, 9th Congress of the European Federation of Sexology, 2008.
  • Yüksel Ş, Aslantaş B, Öztürk M, Bıkmaz S, Oğlağu Z. Transseksüel bireylerde klinik destek ve intihar. 13. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu 2009.
  • Yücel B, Aslantaş Ertekin B, Oğlağu Z, Sertel Berk Ö, Deveci E, Kahraman F, Ersoy M. Socio-demographic and clinical features of turkish eating disorder patients at a university hospital in İstanbul. AED International Conference on Eating Disorders, 2010.