• İstanbul Psikanaliz Derneği; Psikanalize Giriş Seminerleri
 • Cinsel Eğitim Tedavi Araştırmaları Derneği; Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi
 • İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Kursu
 • İntihar ve Krize Müdahale Atölyesi- Prof. Dr. Tarık Yılmaz
 • Adli Psikiyatri Atölyesi- Doç Dr. Doğan Yeşilbursa ve Dr. Hüseyin Soysal
 • Cinsel Şiddet Mağduru Hastaya Yaklaşım- Prof. Dr. Şahika Yüksel, Dr. Lale Tırtıl, Dr.
  Yeşim İşleğen, Av. Meriç Eyüboğlu
 • Acil Psikiyatri Atölyesi- Prof. Dr. Alp Üçok, Prof. Dr. Timuçin Oral, Prof. Dr. İlhan
  Yargıç, Prof. Dr. Doğan Şahin, Prof. Dr. Yankı Yazgan
 • Bağlanma Kuramı ve Mentalizasyon- Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu
 • Psikanalizin Doğuşu- Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu