• Kan Şekeri Regulasyonunun Psikiyatrik Hastalıklar Üzerine Etkisi, Diyabet ve Psikiyatrik hastalıklar, Türk Diyabet Vakfı Mezuniyet Sonrası Eğitim Yayınları
  • Melda Yaman Öztürk, Zerrin Oğlağu. Çalışan Kadın ve Ruh sağlığı, Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı, TPD Yayınları
  • Zerrin Oğlağu, Ayça Gürdal Küey. Yeme Bozukluklarının Tarihçesi, Yeme
    Bozuklukları, TPD Yayınları
  • Şahika Yüksel, Zerrin Oğlağu. 10 Ekim 2015 Ankara Saldırısının Toplumsal ve Bireysel Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri, Türk Tabipleri Birliği 10 Ekim Ankara Emek, Barış, Demokrasi Mitingi Saldırısı Hekim tanıklıkları, Uzman Görüşleri, Değerlendirmeler Raporu, Türk Tabipleri Birliği Yayınları